A szövetség célja

A fogyatékos emberek a sport segítségével bebizonyíthatják, hogy ugyanolyan csúcsteljesítményekre képesek, mint ép embertársaik, ugyanolyan jól esik este leugrani kosarazni, asztaliteniszezni, röplabdázni vagy éppen bocciázni, mint ép társaiknak. Ehhez teremt kereteket a Magyar Para Boccia Szövetség.

A bocciazók sikereikkel, sporttevékenységükkel nemcsak reális célokat tűzhetnek ki maguk és társaik elé, hanem pozitı́v üzenettel is szolgálhatnak a társadalom felé.

A sport az a terület, amelyben minden résztvevő azonos módon juthat egyenlő mértékű önmegvalósı́táshoz és ezen keresztül társadalmi értékek létrehozójává válhat. Kinyílik a siker és a nyilvánosság kapuja. Önbizalmat és hitet ad.

A szövetség

A boccia egy olyan sportág, amelyet a súlyosan mozgáskorlátozott emberek is űzhetnek az elsajátı́tható, magas szintű képességek segítségével.

A boccia a tudás, a képesség és a stratégia játéka, paralimpiai sportág.
A játékosnak a játék során különösen ügyesnek kell lennie a labda elhelyezésében és annak finom, pontos mozgatásában. A fizikai erő nem kulcstényező. Vannak, akik dobják, gurítják, rúgják illetve valamilyen egyéb segédeszköz segítségével és segítő személy közreműködésével játsszák meg a labdát.

Edzéseink, versenyeink célja, hogy sportágunk kiválóságai sportoljanak, találkozzanak, szórakozzanak, és így egy közösség tagjaiként olyan sport- és társadalmi kapcsolatokra tegyenek szert, amelyre egyébként nem lenne lehetőségük.

Boccia szabályok

Támogatóink